Απόσπασμα εφημερίδας " Η Γνώμη της Άρτας"

(αρχές Ιουλίου 2020)

Ω ό Λόγος  - Καλλιτεχνική Διαδικτυακή Δράση